Plein Reboard

Het materiaal Reboard dient als basis voor het ontwerpen en bouwen van een tijdelijk stedelijk meubel. De uitdaging voor de workshopdeelnemers is om integraal na te denken over de samenhang tussen materiaal, verbindingen en ruimte. Het meubel wordt 1 op 1 uitgevoerd.

The material Reboard serves as the basis for the design and construction of a temporary urban furniture. The challenge for the workshop participants to fully reflect on the relationship between materials, connections and space. The furniture will be 1 in 1 out.

Materiaal
Re-board, sandwich karton plaat

Ontwerpteam
Niek Heideman
Riemer
Nick Bloemen

 

Material
Re-board, cardboard sandwich plate

Designerteam
Niek Heideman
Riemer
Nick Bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

home