Atelier Watertoren

Het achterliggende idee voor deze opgave is sterk gevormd door het uitgangspunt van het interieur/ vernieuwbouw als katalysator van het gebouw. In deze ontwerpopgave is een mooiste ontdekte plek als conceptueel uitgangspunt verwerkt. Hieruit voortgekomen is de ervaring van het kijken en bekeken worden. Als onderdeel van het hotel is de lobby uitgewerkt. Als cocon in de watertoren wordt de lobby omringd door een hotelkamer.

The idea behind this exercise is strongly shaped by the principle of the interior / renovation of the building as a catalyst. This design task is best discovered a place as a conceptual starting point processed. It emerged the experience of watching and being watched. As part of the hotel lobby is developed. If the cocoon in the water tower surrounded by a hotel lobby.

Details

Achtergrond
Studieproject voor de Artez academie van bouwkunst Arnhem

 

Details

Background
Study Project for the Artez academy of architecture
Arnhem

 

 

 

 

 

 

home